საქართველოში თოვლის ზვავების საფრთხის შეფასება დისტანციური ზონდირების გამოყენებით

 ლაშა სუხიშვილი საქართველოში ეკონიმიკის და ურბანიზაციის სწრაფი ტემპით განვითარება აუცილებლობას […]

დაწვრილებით