სტატიების გამოქვეყნების მოთხოვნით გთხოვთ დაუკავშირდეთ ადმინისტრაციას
ელ. ფოსტის საშუალებით: studentresearch@iliauni.edu.ge