გენდერი, როგორც ნარატიული კატეგორია მარიამ გარიყულისა და მიხეილ ჯავახიშვილის მოთხრობებში

ნანა აბულაძე წინამდებარე ნაშრომის მიზანია, გაირკვეს, რა მნიშვნელობა ენიჭება გენდერს, […]

დაწვრილებით