ინსტრუქცია ავტორებისთვის

საიტზე გამოსაქვეყნებელი მასალის გაფორმების ინსტრუქციები:

სტატია უნდა იწყებოდეს პირდაპირ სათაურით. ასევე გთხოვთ მოგვაწოდოთ მასალის ინგლისურენოვანი სათაურის ვარიანტი.
სათაურს უნდა მოსდევდეს ავტორის ვინაობა ან ავტორების სია. ქართულად და ინგლისურად.
სტატიას უნდა დაურთოთ მცირე ზომის თემატური სურათი საიტის პირველ გვერდზე გამოსატანად 183 X 138 პიქსელზე.
ნიმუში:

სტატია უნდა გამოიგზავნოს დამატებით PDF ფორმატში ასატვირთი ვერსიის სახით. რომლის ფაილის სახელიც უნდა შეიცავდეს ავტორის გვარს.
ნიმუში: გადმოსაწერი ვერსია
მასალის გამოგზავნისას გთხოვთ მიუთითოთ სტატიის გამოქვეყნებისთვის შესაბამისი კატეგორია.